Mérleget vontak a nyugállományú klubok

Programokban zsúfolt, eredményes évet zártak az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodájának illetékességi területéhez tartozó honvédségi nyugállományú klubok.

Ezekben a napokban tartják évzáró-évindító közgyűléseiket a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi Régiója szervezetéhez tartozó nyugállományú klubok. A közelmúltban négy Bács-Kiskun megyei szervezet taggyűlése értékelte a 2014-ben végzett közös munkát, s beszélte meg az idei év feladatait: a Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre, a Honvéd és Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesületet, a Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Egyesülete és a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület. A vezetőségek megbízásából a 2014-ben elvégzett munkát a klubok elnökei, dr. Kovács György nyugállományú ezredes, Várszegi Ferencné nyá. büntetés-végrehajtási törzszászlós, Fadgyas István nyá. őrnagy és Fekete Anna nyá. zászlós foglalták össze. 

A vezetőségek beszámolóiból kitűnt, hogy a közösségek programokban gazdag, pénzügyi szempontból eredményes évet zártak. Munkájukat az elmúlt évben is az aktív közösségi szellem, a bajtársiasság, a katonahagyományok ápolása jellemezte. Kiváló kapcsolatot ápolnak az önkormányzatokkal, rendszeres résztvevői a városi ünnepségeknek, a társszervek és az országos szövetség rendezvényeinek is.

Az egykori kiskőrösi tüzérek a közgyűlésükön, a vezetőség négyéves mandátumának lejárta miatt tisztségviselőket is választottak. Az egyesület elnöke ismét Fadgyas István nyugállományú őrnagy, helyettese pedig Gottfried Béla nyá. ezredest lett. A titkári teendőket továbbra is Ducha Józsefné nyá. bv. őrnagy látja el, a kulturális munkáért Jakab József ny. főhadnagy, a gazdasági ügyekért pedig Szakács Lászlóné nyá. törzszászlós felel. A szociális bizottság élére Melher Sándor nyá. őrnagyot, tagjainak Gyalog Sándornét és Csupor Jánosnét választották. A pénzügyi ellenőrző bizottságot Lehoczki Pétert vezeti, akinek a munkáját Takács Antalné és Kovács Imre nyá. rendőr főtörzszászlós segíti.

Az egyesület, a honvédelem ügye, a katonahagyományok ápolása, a közösség érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként Kelemen József nyugállományú altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke a kiskőrösi klub rendezvényén emléktárggyal tüntette ki Domonyi László polgármestert, Gottfried Béla nyá. ezredes és Fábi János nyá. főtörzszászlóst. 

Ugyancsak emléktárggyal köszönte meg Kóka Sándorné közösségi tevékenységét Vanyur Tibor ezredes, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka. Sípos Andrásné, Szabó Gézáné, Huszár Józsefné a nyugdíjas klub emléktárgyát vehették át, Dicsa Mihálynét, Zubor Imre nyá. r. alezredest és Benics László nyá. főtörzszászlóst pedig emlékplakettel tüntette ki Miklovich János alezredes, az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj parancsnoka.  

A legjobbak tevékenységét a Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre zárszámadó közgyűlésén is megköszönték. A vezetőség tagjaként, a nyugállományú katonák közösségi programjainak tervezésében, szervezésében és megvalósításában végzett kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréséül a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége Veréb István nyá. alezredesnek BEOSZ logós nyakkendőt, Orosz Ferenc nyá. alezredesnek pedig könyvet adományozott. A tárgyjutalmakat Csomós Lajos nyugállományú vezérőrnagy, a BEOSZ alelnöke adta át. Majd ezt követően dr. Kovács György nyá. ezredes köszöntötte egy-egy emléklappal a klub évzáró-évnyitó taggyűlését műsorukkal színesítő, fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület tagjait.  

Ajándékot kaptak a rászorulók

A budapesti székhelyű Szent Lázár Alapítvány jóvoltából idén a rászoruló, nehéz anyagi körülmények közt élő nyugállományú katonák is kaptak ajándékot. Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodájának munkatársait az alapítvány kurátorai mintegy hétszáz kiló tartós élelmiszercsomag kiosztására kérték fel. Az adományokat Durgó Tamás százados, a kecskeméti iroda vezetője adta a zárszámadó taggyűléseken át a klubok vezetőinek.

Hirdetés